Okkar Ko

Okkar Ko

SRE အကြောင်း နဲနဲပွါးမယ်

SRE ဆိုတာဘာလဲ Role လား Culture လား Process လား Observability ကဘာလို့အရေးကြီးသလဲ ပြီးတော့ tools တွေအကြောင်း Prometheus, grafana, APM ဆိုတာဘာလဲ

All Sessions by Okkar Ko

Mogok 22 January 2023
11:00 - 12:00

SRE အကြောင်း နဲနဲပွါးမယ်

Mogok

SRE ဆိုတာဘာလဲ Role လား Culture လား Process လား Observability ကဘာလို့အရေးကြီးသလဲ ပြီးတော့ tools တွေအကြောင်း Prometheus, grafana, APM ဆိုတာဘာလဲ