အောင်ကျော်ပိုင်

အောင်ကျော်ပိုင်

Remote Working as a Software Dev

Covid-19 ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ သက်ရောက်မှုတစ်ခုက Remote Work တွေများလာတယ်။ အရင်ကလည်းရှိပေမဲ့ အခုချိန်မှာ Remote/ Work From Home က Default နည်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ်ကလည်း industry အပြောင်းအလဲမှာ နောက်ကျမကျန်ခဲ့အောင် ဘာတွေပြင်စင်ရမလဲ။

6:00 pm - 7:00 pm
B001

Remote Working as a Software Dev/

Covid-19 ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ သက်ရောက်မှုတစ်ခုက Remote Work တွေများလာတယ်။ အရင်ကလည်းရှိပေမဲ့ အခုချိန်မှာ Remote/ Work From Home က Default နည်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ်ကလည်း industry အပြောင်းအလဲမှာ နောက်ကျမကျန်ခဲ့အောင် ဘာတွေပြင်စင်ရမလဲ။